Vertalers gezocht !!

 
 
Wanneer de buitenaardsen officieel zullen worden erkend en deel zullen uitmaken van onze samenleving, zal duidelijk zijn dat het nodig is dat wij met de Buitenaardsen zullen moeten (kunnen) communiceren.

Buitenaards.nl is dan ook op zoek naar vertalers.

Nu zullen mensen met een talenknobbel hier ongetwijfeld veel plezier van hebben inzake communicatie met menselijke wezens. Deze zijn dan ook handig in combinatie met wezens, die gebruik maken van hetzelfde soort communicatie zoals "Aardsen". Mensen met een talenknobbel of experts in gebarentaal zijn dan ook nog steeds welkom om zich aan te melden. Graag zelfs!

Echter. Het is zeer reŽel om te bedenken dat woordelijke communicatie, zoals wij die nu kennen en gebruiken, niet afdoende zal zijn in de communicatie met Buitenaardsen. Buitenaards.nl is dan ook op zoek naar mensen met een vorm van paranormale achtergrond.
Kortom wij zijn op zoek naar telepaten, die openstaan voor elke vorm van leven.

Net als communicatie met andere landen, zal er ongetwijfeld eerst een "delegatie" buitenaardsen communiceren met een "delegatie" die onze wereld zal vertegenwoordigen. Daarna is de situatie niet ondenkbaar, dat buitenaardsen hier "asiel" zullen krijgen en er handelsbetrekkingen zullen ontstaan.

Buitenaards.nl wil tegen die tijd een groep selecte mensen hebben verzameld die zich zullen gaan bezighouden met de (commerciŽle) communicatie en exploitatie tussen Aardsen en Buitenaardsen.

Wij zullen dan samen het rijtje; Nederlands, Frans, Duits, Spaans, enz. aanvullen met Buitenaards....

Wanneer u denkt aan dit bondige profiel te voldoen, neemt u dan a.u.b. contact met ons op via het contactformulier.

 
 

*