Bericht aan buitenaardse wezens

 
 
Welke taal zouden wij met ET's communiceren als wij ooit contact zouden krijgen via de intergalactische radio? Natuurlijk in de taal van het getal, omdat buitenaardse wezens vermoedelijk geen Nederlands, Duits, Engels of Frans verstaan. In het duale stelsel, de binaire code van alle computers, kunnen heel eenvoudig ook beelden worden overgebracht.

Een voorbeeld:
De contouren van een mens zijn duidelijk herkenbaar, heel simpel weergegeven door getallen. Een wat uitvoeriger bericht aan buitenaardse beschavingen is al sinds 1972 onderweg, toen de Amerikanen hun satelliet Pioneer 10, die ons zonnestelsel inmiddels heeft verlaten, de ruimte in stuurden.

Ook de tweelingsonde Pioneer II, die Op 6 april 1973 vanaf Cape Kennedy werd gelanceerd, heeft sindsdien ruim vijf miljard kilometer afgelegd en de laatste planeet van ons zonnestelsel achter zich gelaten. Aan boord -weet u het nog? - bevindt zich ook een vergulde plaquette van 15,29 bij 29 bij 1,27 centimeter, waarop een mathematische boodschap is gegraveerd, bestemd voor de ET' s die de satelliet misschien ooit zullen ontdekken en onderzoeken.

Onder aan de afbeelding is ons zonnestelsel met de negen planeten weergegeven, met de afstanden van de planeten tot de zon in binaire getallen. Heeft Mercurius bijvoorbeeld een afstand tot de zon van tien binaire eenheden ( aangegeven als 1010) , dan ligt de aarde 26 eenheden ( = llO10) van de zon verwijderd. Op de rechterhelft van de plaquette is in een kleine tekening de baan van de Pioneer 10 vanaf de aarde richting Jupiter afgebeeld. Daarvoor staan een naakte man en een naakte vrouw. De man heft zijn rechterhand op in een groet.

De linkerhelft van de plaquette toont de positie van de zon, waaruit 14 lijnen van verschillende grootte vertrekken. Hoe moeten buitenaardse wezens deze boodschap lezen? De sleutel tot de ontcijfering van al die informatie bevindt zich in de linkerbovenhoek: een waterstofatoom. De golflengte van dit atoom is binnen het spectraalbereik van de 20,3 centimeter lijnstraling in het hele universum gelijk. Alle maten op de plaquette zijn op deze eenheid gebaseerd.

Een buitenaardse intelligentie zou daarmee zelfs de lengte van de vrouw kunnen berekenen: 162,4 cm. Verder zijn onder meer de herkomst van de Pioneer 10 -de planeet Aarde -en de datum van vertrek te vinden, weergegeven in symbolen en mathematische informatie. Theoretisch zou de satelliet 28 biljard kilometer kunnen afleggen en 3000 lichtjaren onderweg kunnen zijn voordat hij door eeTh buitenaardse intelligentie wordt ontdekt en opgevangen. Maar wat gebeurt er als deze Pioneer 10-plaquette bij een cultuur terechtkomt die niets van binaire getallen begrijpt?

Zouden onze onbekende broeders in het heelal die gouden plaat dan als een bijzonder geschenk van de goden oog in de hemel beschouwen? Zouden ze hun kinderen misschien opdragen soortgelijke afbeeldingen ,te vervaardigen om die hemelse wezens te vereren ? Zouden ze kopieën maken en die in hun tempels hangen ? En zouden buitenaardse archeologen dan ook beweren dat het artistieke ornamenten, symbolen of -voor mijn part -rituele handelingen moeten zijn geweest?

De consequentie:

De afzenders van de boodschap van Gavrinis hebben rekening gehouden met alle varianten. Ze hebben ons niet één mathematische taal nagelaten, maar drie. Wij hebben die aluminiumplaquette aan boord van de Pioneer 10 verguld, opdat zij tienduizenden jaren zal doorstaan. 'De bouwers van Gavrinis hebben hun boodschap achtergelaten op een kunstmatige heuvel, in een opvallend en uniek versierd' tunnelgraf', bestaande uit tijdloze, reusachtige monolieten, opdat zij tienduizenden jaren zal doorstaan.

En wat doen wij? Ons hoofd afwenden! Honend lachen! De vreemdste argumenten bedenken om die 'onmogelijke boodschap' te ontkennen! Op nieuw een vraag aan de wetenschap: bestaat er intelligent leven op aarde?

 
 

*